the
HANG-OUT
070

QUEER
INTERSECTIONAL
COMMUNAL
INCLUSIVE

What is The Hang-Out 070?

We are a QUEER, INTERSECTIONAL SAFER SPACE that focuses on empowering our own community through activism, entertainment and education.


We uplift the experiences of queer people of colour, those with disabilities and neuro-atypical individuals, as those are our own experiences.

1 week ago

The Hang-Out 070
[ENGLISH BELOW]Op 4 mei staan we stil bij de gevallenen en onze vrijheid. Vanwege coronaregels heeft de herdenking ook dit jaar een ander karakter, maar wij willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar is het onderwerp te belangrijk voor.Juist voor #LHBTIQ+ mensen heeft de herdenking een extra lading en betekenis, die doorgaat naar de dag van vandaag en in internationaal verband zeer relevant is.Wij hebben een aantal sprekers bereid gevonden om hierover iets te zeggen: • Adriana van Dooijeweert (voorzitter College voor de Rechten van de Mens); • Sandro Kortekaas (voorzitter LGBT Asylum Support); • Ricardo Lemmer (voorzitter Black Queer Holland Black Queer Holland). • Wethouder Bert van Alphen (emancipatie, Gemeente Den Haag) draagt een gedicht voor.De online herdenking is op dinsdag 4 mei vanaf ca 19:30 te volgen via het YouTubekanaal van Internationaal Homomonument: www.youtube.com/channel/UC2g8rU-xV5wzJyVtwegwKfwHet nadrukkelijke verzoek is om dit jaar thuis te blijven en niet te verzamelen bij het monument voor de 2 minuten stilte. Dit in verband met de coronaregels. Wij vragen ieders begrip hiervoor.ENGLISH:On 4 May we will reflect on the fallen and our freedom. Because of the corona pandemic, this year's commemoration also has a different character, but we do not want to let this day pass unnoticed. The subject is too important for that.Especially for #LGBTIQ+ people, the commemoration has an extra charge and meaning, which continues to this day and is very relevant internationally.The following speakers will participate: • Adriana van Dooijeweert (chair of the Netherlands College for Human Rights); • Sandro Kortekaas (chair of LGBT Asylum Support); • Ricardo Lemmer (chair of Black Queer Holland). • Bert van Alphen (alderman for Emancipation of the city of The Hague )The online commemoration can be followed on Tuesday 4 May from about 19:30 via the YouTube channel of Internationaal Homomonument: www.youtube.com/channel/UC2g8rU-xV5wzJyVtwegwKfwThe emphatic request is to stay at home this year and not to gather at the monument for the 2 minutes of silence. This in regard to the corona rules. We ask everyone's understanding for this. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Font Resize